Šaukėnų moters kapo 25 planas: 1–2. Žalvarinės kūginiais galais antkaklės; 3–4. Geležinis lazdelinis smeigtukas ir geležinės ylos dalis; 5–6. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. A. Remeikis, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 25 radiniai: 1–2. Žalvarinės kūginiais galais antkaklės; 3–4. Geležinis lazdelinis smeigtukas ir geležinės ylos dalis; 5–6. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 10 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 25

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B6, atsidengė sutrūnijęs kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

0,86 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C6, B6, atsidengė sunykę moters griaučiai. Iš jų liko tik kaukolės fragmentai, kairysis šlaunikaulis ir dešinės rankos dilbio fragmentai. Sprendžiant iš likusių griaučių, mirusioji buvo palaidota aukštielninka, viršugalvis nukreiptas į ŠV 280° kampu. Rankų padėtis neaiški, kojos ištiestos. Bendras likusių griaučių ilgis – 1,18 m.

Įkapės: kaklo srityje rastos dvi žalvarinės antkaklės kūginiais galais. Ant dešiniosios rankos buvo užmautos dvi žalvarinės juostinės apyrankės. Dešinėje krūtinės pusėje, 0,10 m nuo apatinio žandikaulio, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas ir šalia jo – geležinės ylos dalis.

Tikrinant kapo dugną, radinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.