Šaukėnų suardyto vyro kapo 11 planas: 1. Geležinis ietigalis su iškyla per vidurį; 2. Geležinis įmovinis kirvis. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų suardyto vyro kapo 11 radiniai: 1. Geležinis ietigalis su iškyla per vidurį; 2. Geležinis įmovinis kirvis. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 11 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Suardytas vyro kapas 11

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,52 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D3 sandūroje su kv. D2, rastas geležinis ietigalis, plunksna nukreiptas PV kryptimi. 0,8 m nuo ietigalio į ŠR rastas geležinis įmovinis kirvis. Tarp šių daiktų, arčiau prie ietigalio atsidengė kaukolės smegeninės fragmentai.

Tiriant kapo aplinką ir buvusio kapo dugną, dirbinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.