Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 27 planas: 1–2. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 27 radiniai: 1–2. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 13 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapas 27

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pilnai išryškėjo 40 cm gylyje. Duobė užėmė dalį kvadratų 1–2A ir išpjova ties šiais kvadratais. Duobės ilgis – 185 cm, plotis – 75 cm. Ji stačiakampio nupjautais galais formos. Preparuojant kapą, įkapės ir griaučių likučiai buvo atidengti 55 cm gylyje. Griaučiai visiškai sunykę. Išlikę tik dilbio kaulų fragmentai apyrankėse.

Įkapės: 2A rytiniame kampe ir išpjovoje ties šiuo kvadratu rastos 2 žalvarinės juostinės ornamentuotos apyrankės. Atstumas tarp apyrankių 10 cm. Forma ir ornamentu apyrankės panašios. Jos padarytos iš trikampio skersinio pjūvio žalvarinės juostelės. Ties apyrankių viduriu plotis 1,1 cm. Į galus jos siaurėja iki 0,6–0,8 cm. Apyrankių paviršius puoštas išilgais, o galai skersiniais puošybos elementais. Per apyrankių vidurį eina išilginė iškila neornamentuota briaunelė. Nuo jos į abu šonus eina po 2 išilginius iškilimus ir 3 išilginius griovelius. Iškilimai puošti skersinėmis įkartėlėmis.

Apyrankių galai užsibaigia tinkliniu puošybos elementu, iš abiejų pusių aprėmintu grioveliais ir iškilimais. Ties ornamento pabaiga eina 2 skersiniai grioveliai ir vienas iškilimas, o pačiuose apyrankių galuose – 2 skersiniai grioveliai ir 2 skersiniai iškilimai. Apyrankių matmenys 5,5´6,4 cm, 5,3´6,5 cm. Sprendžiant pagal apyrankių padėtį, atrodo, kad mirusysis palaidotas galva ŠV kryptimi.