Šaukėnų vyro kapo 29 planas: 1. Geležinio rombo pavidalo su iškyla per vidurį ietigalio radimo vieta. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 29 radiniai: 1. Geležinis rombo pavidalo su iškyla per vidurį ietigalis. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 14 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 29

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pasirodė 40 cm gylyje, kv. 3A. Kadangi dalis kontūrų nusitęsė už ploto ribų, tai ties kv.3A daryta išpjova. Kapo duobės ilgis 186 cm, jos plotis 88 cm. Ji stačiakampio nupjautais galais formos.

Preparuojant kapą, griaučių fragmentai buvo atidengti 60 cm gylyje. Likusi nesutrūnijusi kaukolė, kairės rankos žastikaulio ir dilbio kaulų fragmentai. Sprendžiant iš kaukolės ir rankų kaulų padėties, mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva orientuota 315° ŠV kryptimi.

Įkapės: šalia mirusiojo kaktos rastas įmovinis geležinis ištęsto rombo formos plunksna ietigalis. Jo viršūnė nukreipta į viršų ŠV kryptimi, įmova kojų link. Jo ilgis 20,2 cm. Įmovos ilgis – 10 cm. Šalia mirusiojo galvos iš kairės pusės gulėjo akmuo (10´13 cm dydžio). Dar du akmenys gulėjo už 10–15 cm į P nuo griaučių fragmentų jau kv. 4A ribose.

Pagal įkapes, kape palaidotas vyras. Nuėmus ietigalį, kapo vieta patikrinta, bet įkapių daugiau nerasta.