Šaukėnų moters kapo 30 planas: 1. Geležinio peilio radimo vieta; 2–4. Geležinio lazdelinio smeigtuko, geležinės ylos ir žalvarinės įvijos radimo vieta; 5. Žalvarinės juostinės apyrankės radimo vieta. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 30 radiniai: 1. Geležinis peilis; 2–4. Geležinis lazdelinis smeigtukas, geležinė yla ir žalvarinė įvija; 5. Žalvarinė juostinė apyrankė. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 14 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 30

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pasirodė 55 cm gylyje. Jie išsidėstę kv. 7–8A. Duobės ilgis 180 cm, plotis 60 cm.

Preparuojant kapą, 60 cm gylyje, kv. 8A šiauriniame pakraštyje pasirodė apardyta, labai sutrūnijusi kaukolė. Kiti griaučiai sutrūniję, išskyrus dilbio kaulo fragmentus apyrankėje.

Sprendžiant pagal kaukolės padėtį, bei įkapių išsidėstymą, mirusysis palaidotas galva V kryptimi.

 Įkapės: dešiniojoje kaukolės pusėje rasti geležinio įtveriamojo peilio fragmentai (įkotė, dalis geležtės bei viršūnė). Kita labai perrūdiję, trupa.

Į PR nuo kaukolės už 11 cm rasta geležinė yla. Jos smaigalys nukreiptas kaukolės (ŠV) kryptimi. Prie įkotės likę rūdžių persigėrusios medienos. Jos ilgis 10 cm.

Į Š nuo ylos rasti geležinio smeigtuko adatėlės fragmentai, o į ŠR nuo pastarojo žalvarinė įvijėlė iš 2 žiedelių.

Už 25 cm į R nuo smeigtuko rasta žalvarinė juostinė ornamentuota apyrankė (jos viduje dilbio kaulo fragmentai). Ji padaryta iš trikampio skersinio pjūvio žalvarinės juostelės. Jos plotis – 0,9 cm. Į galus siaurėja iki 0,6–0,7 cm. Ties galu tarsi įgniaužta. Išorinė apyrankės dalis ornamentuota. Išilgai jos per vidurį eina iškili neornamentuota briauna. Į abu kraštus nuo jos eina po 3 griovelius ir 3 iškilimus, ornamentuotus skersinėmis įkartėlėmis. Šio ornamento galai užsibaigia besikartojančiais skersiniais grioveliais ir iškilimais, tarp kurių išlikę siauri neornamentuoti ploteliai. Apyrankės matmenys 5,4´6,2 cm.

Nuėmus įkapes, kapo vieta patikrinta, bet radinių neaptikta.