Šaukėnų moters kapo 32 planas: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2–3. Žalvarinės kūginiais galais antkaklės; 4. Geležinė adata; 5. Žalvarinė laiptelinė segė; 6–7. Žalvarinės juostinės apyrankės; 8. Žalvarinis žiedas. Dail. A. Remeikis, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 32 radiniai: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2–3. Žalvarinės kūginiais galais antkaklės; 4. Geležinė adata; 5. Žalvarinė laiptelinė segė; 6–7. Žalvarinės juostinės apyrankės; 8. Žalvarinis žiedas. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 16 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 32

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,24 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B8, atsidengė sutręšusios kaukolės fragmentai. 0,32 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B7, 8, C7, atsidengė sunykę moters griaučiai ir kai kuriose vietose kapo duobės kontūras. Jis buvo regimas kairėje griaučių pusėje ir kojūgalyje. Kontūras pailgas, užapvalintais glais. Jo ilgis – 2,28–2,30 m, plotis kojūgalyje – 0,66–0,6 m.

Mirusioji buvo palaidota aukštielninka, viršugalvis orientuotas tiksliai į V. Rankų padėtis neaiški, kojos ištiestos. Kairėje mirusiosios pusėje, žastikaulio srityje rastas 0,15´0,155´0,11 m dydžio akmuo. Nuo šio akmens kojūgalio link rastas antras, didesnis (0,17´0,10´0,07 m) akmuo. Jis buvo 0,32 m nuotolyje nuo pirmojo.

Įkapės: kaklo srityje rastos 2 žalvarinės antkaklės kūginiais galais. Ant dešiniosios rankos dilbio, 0,175 m nuo apatinio žandikaulio rastos 2 žalvarinės juostinės apyrankės. Krūtinės kairėje pusėje, prie pat pirmojo akmens ir 0,10 m nuo apatinio žandikaulio rasta žalvarinė laiptelinė segė. Kairėje galvos pusėje, kiek įstrižai kapo ašiai rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. Krūtinės srityje, įstrižai kapo ašiai rasta geležinė adata.

Tikrinant kapo dugną, apie tą vietą, kur turėjo būti dubens kaulai, rastas žalvarinis žiedas. Kitų dirbinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.