Šaukėnų moters kapo 32 planas: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2–3. Žalvarinės kūginiais galais antkaklės; 4. Geležinė adata; 5. Žalvarinė laiptelinė segė; 6–7. Žalvarinės juostinės apyrankės; 8. Žalvarinis žiedas. Dail. A. Remeikis, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Nenustatytos lyties suardyto kapo 33 radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 2. Geležinis peilis; 3. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 4. Žalvarinė juostinė apyrankė. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų vyro kapas 34 in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 16 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 34

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D2, 3, atsidengė įmovinio kirvio įmova. 0,55 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, minėtuose kvadratuose rasti gerai išlikę vyro griaučiai. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV 220° kampu. Bendras griaučių ilgis – 1,7 m, plotis ties petikauliais – 0,31 m, ties alkūnkauliais – 0,34 m. Abi rankos buvo sulenktos buku kampu ir dilbio kaulai rasti uždėti ant dubenkaulių. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 0,08 m.

Įkapės: kairiajame galvūgalyje, skersai kapo ašiai, įmova ant kaktikaulio rastas geležinis įmovinis kirvis. Prie pat jo ašmenų, išilgai kapo ašiai, plunksna viršugalvio link buvo padėtas geležinis ietigalis. Ant kairiosios rankos dilbio kaulų buvo uždėtos dvi žalvarinės juostinės apyrankės. Po dešiniąja pakauškaulio puse rastas smeigtukas. Po įmoviniu kirviu rastas geležinis peilis.

Tikrinant kapo dugną, dirbinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.