Šaukėnų moters kapo 32 planas: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2–3. Žalvarinės kūginiais galais antkaklės; 4. Geležinė adata; 5. Žalvarinė laiptelinė segė; 6–7. Žalvarinės juostinės apyrankės; 8. Žalvarinis žiedas. Dail. A. Remeikis, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapas 35(1) in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1981.

Šaukėnų vyro kapo 35(1) radiniai: 1. Geležinis ietigalis; 2–3. Žalvarinės juostinės apyrankės; 4. Žalvarinis kiauraraštis diržo/perpetės pakabutis; 5. Diržo/perpetės sagties apkalas. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų vyro kapas 35(1) in situ. Detalė su diržo/perpetės žalvariniu pakabučiu tie kairiuoju dubens kaulu. E. Jovaišos nuotrauka, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 16 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 35(1)

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. E2, 3, atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. 0,55 m gylyje nuo žemės paviršiaus, minėtuose kvadratuose, atsidengė gerai išlikę vyro griaučiai.

Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu orientuota į PV 220° kampu. Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu, dilbio kaulai rasti karėje krūtinės pusėje. Dešinioji ranka sulenkta bukesniu kampu, ir dilbio kaulai liečia kairės rankos dilbio kaulus. Kojos ištiestos, atstumas tarp jų – 12 cm.

Įkapės: dešinėje galvos pusėje, beveik vienoje linijoje su žastikauliu, išilgai kapo ašiai, plunksna viršugalvio link, rastas geležinis ietigalis. Ant dešiniosios rankos dilbio kaulų rastos dvi žalvarinės juostinės apyrankės. Kairiojo dubens srityje, kapo išorinėje pusėje rastas ažūrinis pakabutis nuo buvusio diržo. Per patį kairiojo blauzdikaulio vidurį, išorinėje kapo pusėje rastas žalvarinis diržo apkalas.

Tikrinant kapo duobės dugną, dirbinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.