Šaukėnų moters kapo 36 planas: 1. Geležinė yla; 2. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 3. Vėrinys iš žalvarinių įvijų; 4. Žalvarinis lazdelinis smeigtukas; 5–6. Žalvarinės juostinės apyrankės; 7–8. Žalvarinės juostinės apyrankės. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 36 radiniai: 1. Geležinė yla; 2. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 3. Vėrinys iš žalvarinių įvijų; 4. Žalvarinis lazdelinis smeigtukas; 5–6. Žalvarinės juostinės apyrankės; 7–8. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 17 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 36

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai jau buvo ryškiai pastebimi 45 cm gylyje. Duobės ilgis 190 cm, plotis 75 cm. Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Preparuojant kapą, griaučiai atsidengė 80 cm gylyje. Jie labai sutrūniję. Išlikusi sutrūkinėjusi kaukolė, kairiojo dubens fragmentai, šlaunikauliai ir blauzdikauliai. Pėdų kaulų nėra.

Mirusioji palaidota aukštielninka, ištiestomis kojomis, galva orientuota 222° PV kryptimi. Dešinioji ranka sulenkta per alkūnę ir dilbio kaulai gulėjo apatinėje pilvo dalyje. Kairioji ranka taip pat sulenkta per alkūnę, o dilbio kaulai gulėjo apatinėje krūtinės dalyje. Kojos suglaustos. Atstumas tarp kelių 10 cm.

 

Įkapės: mirusiosios kaklo srityje rasta žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Ji padaryta iš nevienodo storio apvalaus skersinio pjūvio žalvarinio strypo. Lankelio stori ties viduriu apie 0,5 cm. Į galus lankelis storėja iki 0,7–0,8 cm. Arčiau kūgelių vėl suplonėja. Lankelio galai link kūgelių ornamentuoti. Pradžioje pastebimi skersinių griovelių (keturių) ir iškilimų (pastarieji puošti skersinėmis įkartėlėmis) puošybos elementais. Toliau seka vytinis puošimo motyvas, kuris tęsiasi beveik iki pat kūgelių. Čia pastebimos tarsi būtų suvytos 4 virvelės, iš kurių 2 gretimos ornamentuotos skersinėmis įkartėlėmis, o kitos dvi – neornamentuotos. Šitas puošimo elementas tęsiasi pasikartojančiai. Vytinis motyvas užsibaigia 4 grioveliais ir 3 iškilimais. Vidurinysis platus iškilimas neornamentuotas. Šoniniai puošti skersinėmis įkartėlėmis. Kūgelių aukštis – apie 1,2 cm, skersmuo pagrinde – apie 2 cm. Kūgeliai puošti vertikaliais grioveliais ir iškilimais, kurie visą kūgelį dalija į 3 dalis (45:4). Iškilimai ornamentuoti skersinėmis įkartėlėmis. Antkaklės matmenys – 13,3´14,3 cm. Nuimant antkaklę, po ja rasta žalvarinių įvijėlių. Jos apie 0,3 cm skersmens. Tai rodo, kad mirusioji palaidota ne tik su antkakle, bet ir žalvarinių įvijėlių vėriniu.

Į ŠR nuo kaukolės už 20 cm rastas žalvarinis lazdelinis smeigtukas su grandele. Jo galvutės-lazdelės skersmuo 1,7 cm. Bendras smeigtuko ilgis – 10,1 cm, adatėlės – 8,5 cm. Grandelė stačiakampio nupjautais kampais formos skersinio pjūvio.

Į R nuo smeigtuko už 18 cm, ant dešiniosios rankos dilbio kaulų, rastos 2 žalvarinės juostinės apyrankės. Forma ir ornamentika jos vienodos. Apyrankės pagamintos iš trikampio skersinio pjūvio žalvarinės vielos. Jų plotis ties viduriu apie 1 cm. Į galus apyrankių lankeliai siaurėja, o galuos lyg įgniaužta (45:23). Išorinės apyrankių dalys puoštos. Per apyrankių vidurį eina platoka iškili briauna. Nuo jos į kraštus eina 3 išilginiai grioveliai ir 3 išilginiai iškilimai. Du vidurinieji iškilimai puošti įstrižomis įkartėlėmis ir sudaro tarsi vytinį raštą. Išilginis puošimo motyvas užsibaigia 3 skersiniais grioveliais ir 2 iškilimais, puoštais įstrižomis įkartėlėmis. Toks pats puošimo motyvas pasikartoja galuose. Tarp skersinių griovelių ir iškilimų įrėmintas dvigubo rombo elementas. Apyrankių matmenys 4,6´6,8 cm ir 4,6´6,7 cm.

Į ŠV nuo minėtų apyrankių už 20 cm, ant kairiosios rankos dilbio kaulų, rastos dar dvi žalvarinės juostinės ornamentuotos apyrankės. Forma ir ornamentu visiškai analogiškos. Jos padarytos iš pusiau apvalaus skersinio pjūvio žalvarinės juostelės, kurios plotis apie 0,5 cm. Apyrankės vienodo pločio. Jų paviršius ornamentuotas skersiniais grioveliais ir iškilimais. Tarp šių griovelių ir iškilimų vienodu, maždaug 2 cm atstumu pastebimi platesni neornamentuoti iškilimai. Apyrankių matmenys – 4,7´6,4 cm ir 4,9´6,3 cm.

Nuimant kaukolę, po ja maždaug pakaušio srityje rasta geležinio dirbinio (atrodo, kad ylos) fragmentai. Ant šio dirbinio išlikusi rūdžių persunkta mediena.

Nuėmus įkapes, kapo vieta patikrinta, tačiau daugiau radinių nerasta.