Šaukėnų moters kapo 37 planas: 1–2. Žalvarinės kūginiais galais antkaklės; 5–6. Žalvarinės pusapvalio pjūvio apyrankės; 7–10. Žalvarinės juostinės apyrankės. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 37 radiniai: 1–2. Žalvarinės kūginiais galais antkaklės; 3–4. Žalvarinės pusapvalio pjūvio apyrankės; 5–8. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 18 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 37

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

45 cm gylyje, kv. 7C PV pakraštyje, pasirodė kaukolės viršutinė dalis. Kapo duobės kontūrai užėmė dalį kv. 7B ir 7C. Preparuojant kapą, kaukolė visiškai buvo atidengta 55 cm gylyje. Kiti griaučiai neišlikę. Kairėje kaukolės pusėje, 10 cm atstumu nuo jos, gulėjo akmuo. Dešinėje kaukolės pusėje, irgi buvo akmuo.

Įkapės: kaklo srityje rastos dvi (didesnė ir mažesnė) žalvarinės kūginiais galais antkaklės. Jų lankeliai taip pat nevienodo storio. Nevienodas ir lankelio storis, atskiros antkaklės.

Mažesnės antkaklės lankelio storis viduryje apie 0,3 cm, arčiau link kūgelių – 0,6 cm. Jos lankelis puoštas skersiniais grioveliais, ir iškilimais, o tarp jų eina vytinis raštas. Kūgeliais 0,7–0,9 cm aukščio. Skersmuo pagrinde 0,8–1,2 cm. Vertikalūs grioveliai ir iškilimai (pastarieji su skersinėmis įkartėlėmis) dalija kūgelius į 4 dalis. Antkaklės matmenys 13,7´14,4 cm.

Didesniosios antkaklės lankelio storis ties viduriu 0,5 cm. Arčiau kūgelių – 0,7–0,8 cm. Į galus lankelis ornamentuotas. Didesnė lankelio dalis puošta vytiniu raštu. Atrodo, tarsi čia būtų suvytos dvi virvelės, iš kurių viena puošta skersinėmis įkartėlėmis. Vytinio rašto pradžioje ir pabaigoje eina skersiniai grioveliai ir iškilimai. Iškilimai taip pat puošti įkartėlėmis. Kūgelių aukštis 1,2–1,3 cm. Skersmuo pagrinde – 1,7–1,8 cm. Apie kūgelių pagrindu eina du grioveliai ir vienas iškilimas, puoštas skersinėmis įkartėlėmis. Tokie pat puošybos elementai eina vertikaliai kūgelių, dalija pastaruosius į 4 dalis. Antkaklės matmenys – 17´17,2 cm.

Už 10 cm į R nuo antkaklių, ant mirusiosios kairiosios rankos, rastos 4 žalvarinės juostinės apyrankės. Jų forma panaši, tik skiriasi puošimas. Visos jos padarytos iš nežymiai išgaubtos žalvarinės juostelės. Visų jų paviršius puoštas išilginiu griovelių ir iškilimų ornamentu. Per jų paviršių vidurį eina iškili neornamentuota briauna. Nuo jos į abu pakraščius eina po 3 išilginius griovelius ir 2 iškilimus. Dviejų apyrankių iškilimai ornamentuoti skersinėmis įkartėlėmis, o kitų dviejų – neornamentuoti. Neornamentuotų skersinėmis įkartėlėmis galai užsibaigia skersiniais grioveliais ir iškilimais. Tų, kurių išilginiai iškilimai ornamentuoti skersinėmis įkartėlėmis, galai užsibaigia irgi skersiniais grioveliais bei iškilimais, tik tarp jų esti neornamentuoti ploteliai (48:5, 8). Šių apyrankių matmenys – 5,5´6,7; 5,3´6,7; 5,2´6,5; 5,4´6,5 cm.

Už 12 cm į P nuo šių apyrankių, ant dešiniosios rankos, rastos dar 2 masyvios žalvarinės juostinės ornamentuotos apyrankės. Jų forma ir ornamentika vienoda. Jos padarytos iš nežymiai išgaubtos žalvarinės 1,4–1,5 cm pločio juostos. Apyrankių galai siaurėja iki 1,2 cm. Jų paviršius puoštas. Per lankelio vidurį eina išilginė neornamentuota briauna. Nuo jos į kraštus eina po 4 griovelius ir 3 išilginius iškilimus, du iš jų siauresni, puošti skersinėmis įkartėlėmis, o trečiasis, esantis tarp jų, platesnis ir puoštas akutėmis. Ištisinis ornamentas užsibaigia skersiniais grioveliais ir iškilimais su skersinėmis įkartėlėmis. Tarp griovelių ir iškilimų – tinklinis ornamentas. Apyrankių matmenys – 5,5´6,9 ir 5,4´6,8 cm.

Nuėmus įkapes, kapo vieta patikrinta, bet radinių nerasta.