Šaukėnų vyro kapo 38 planas: 1. Geležinis ietigalis; 2. Geležinis kirvis. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 38 radiniai: 1. Geležinis ietigalis; 2. Geležinis kirvis. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 18 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro lapas 38

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai atsidengė 50 cm gylyje kv. 5A ir išpjovoje ties kv. 5–6a. Kapo duobės ilgis 135 cm, plotis 60 cm.

Preparuojant kapą, griaučių fragmentai atsidengė 80 cm gylyje. Likę kaukolės fragmentai, dalis dešiniojo žastikaulio. Sprendžiant pagal kaukolės padėtį, mirusysis palaidotas 330° ŠV kryptimi.

Įkapės: kairėje kaukolės pusėje PV kryptimi 16 cm atstumu nuo jos, rastas geležinis ištęsto rombo plunksna ietigalis. Plunksnos smaigalys nukreiptas ŠV kryptimi, o įmova PR kryptimi, kojų link. Ietigalio bendras ilgis 17 cm, įmovos – 9,4 cm.

Už 60 cm į PR nuo kaukolės rastas geležinis įmovinis kirvis. Kirvis įbestas į žemę įstrižai, t. y. įmova aukštyn, įstrižai PV kryptimi, o ašmenys į žemę. Kirvio korpuso ilgis 14,8 cm, ašmenų plotis 4,5 cm.

Nuėmus įkapes, kapo vieta perkasta patikrinimui, tačiau daugiau įkapių nerasta.