Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 39 planas: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 39 radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 18 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapas 39

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

75 cm gylyje kv. 3C pasirodė dalis žalvarinės kūginiais galais antkaklės. Kapo duobės kontūrai užėmė kv. 2C, 3BC. Jų dydis 120´50 cm. Pilnai antkaklė buvo atidengta 80 cm gylyje. Griaučių jokių neišlikę, todėl apie laidoseną sunkų ką pasakyti. Atrodo, kad palaidota V kryptimi.

Įkapės: kape rasta vienintelė įkapė – žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Jos lankelis nevienodo storio plonesnis viduryje, palaipsniui storėja į galus. Į glus lankelis ornamentuotas. Lankelis puoštas skersiniais grioveliais ir iškilimais (ornamento pradžia). Toliau seka vytinis puošybos elementas. Po juo, arčiau antkaklės galų, vėl seka skersinių griovelių ir iškilimų puošybos motyvas.

Antkaklės kūgelių aukštis apie 2 cm. Skersmuo pagrinde – 1,7–1,9 cm. Kūgelių pagrinde, aplink visą kūgelį eina įrėžtas griovelis. Vertikalūs grioveliai ir iškilimai (pastarieji puošti skersinėmis įkartėlėmis) dalija kūgelius į 4 dalis. Antkaklės matmenys – 15´15,5 cm.

Nuėmus antkaklę, kapo vieta patikrinta, bet radinių nerasta.