Šaukėnų vyro kapo 40 planas: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 40 radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 18 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 40

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai išryškėjo 65 cm gylyje, kv. 2 BC. Duobės ilgis 180 cm, plotis – 80 cm. Preparuojant kapą 100 cm gylyje pasirodė geležinio įmovinio kirvio įmova. Ji pasirodė kv. 2C šiauriniame kampe. 105 cm gylyje pasirodė sunykusios kaukolės fragmentai, o 108 cm gylyje, dešiniojo šlaunikaulio ir abiejų blauzdikaulių fragmentai. Sprendžiant pagal išlikusių griaučių padėtį, mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuota 300° ŠV kryptimi. Griaučių ilgis apie 160 cm, rankų padėtis neaiški.

Įkapės: dešinėje mirusiojo galvos pusėje už 15 cm nuo jos gulėjo geležinis įmovinis ištęsto rombo formos plunksna ietigalis. Jo ilgis 22,7 cm, įmovos ilgis – 7,7 cm. Jo plunksnos viršūnė nukreipta galvos krypties link (ŠV), o įmova – kojų (PR) link. Per ietigalio plunksnos vidurį eina iškili briauna.

Kairėje kaukolės pusėje už 8 cm nuo jos rastas geležinis įmovinis kirvis. Jo įmova nukreipta į viršų Š link, įbesti į žemę – P link.

Už 8 cm nuo kaukolės, PR kryptimi rastas geležinis įtveriamasis peilis įkote nukreiptas kaukolės link, o viršūnė – kojų link, ašmenimis link mirusiojo. Peilio bendras ilgis 24,8 cm. Geležtės plotis – 2,5 cm.

Nuo kirvio į PR už 92 cm, t. y. maždaug mirusiojo kairiojo kelio srityje rastas skydo geležinio umbo fragmentas, o šalia jo geležinės kniedės galvutė. Jo šonai aptrūniję. Skersmuo – 9,7 cm.

Nuėmus įkapes, kapo vieta buvo patikrinta, bet įkapių daugiau nerasta.