Šaukėnų suardyto nenustatytos lyties žmogaus kapo 6 planas: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų suardyto nenustatytos lyties žmogaus kapo 6 radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 2 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Suardytas nenustatytos lyties žmogaus kapas 6

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,09 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D3 sandūroje su kv. D4 atsidengė žalvarinė kūginiais galais antkaklė. PR kryptimi, 0,5 m atstume nuo antkaklės, rastos suaugusio žmogaus dantų liekanos.

Tiriant suardyto kapo aplinką bei dugną, dirbinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta. Matyt, šis kapas suardytas dirbant žemės darbus.