Šaukėnų moters kapo 7 planas: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2–4. Žalvarinės juostinės apyrankės. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 7 radiniai: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2–4. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 2 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 7

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C8, prie pat perkasos sienos atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinio paviršiaus neišsiskyrė. Kadangi kapas pasirodė prie pat perkasos sienos, todėl perkasa buvo pratęsta ŠR kryptimi 2 m kv. C7, C9 intervaluose.

0,61 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A9, B8, 9, C8 atsidengė moters griaučiai. Jie išlikę blogai: sutrešusi smegeninė, dešinysis dubenkaulis, kairiojo likę tik fragmentai. Sprendžiant iš likusių griaučių, mirusioji buvo palaidota aukštielninka, į ŠR 55° kampu nukreiptu viršugalviu. Mirusiosios dešinioji ranka buvo užlaužta, kairioji ranka sulenkta smailiu kampu ir rasta krūtinės srityje. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 0,15 m. Bendras griaučių ilgis – 1,74 m, plotis ties petikauliais – 0,33 m.

Dešiniojo šlaunikaulio srityje, 0,10 m atstumu nuo jo, rastas rausvo granito lauko akmuo (ilgis – 0,18 m, plotis – 0,13, aukštis – 0,2 m)

Įkapės: ant dešiniosios rankos dilbio kaulų rastos dvi žalvarinės juostinės apyrankės, ant kairiosios rankos buvo užmauta tokia pat žalvarinė juostinė apyrankė. Galvos srityje, dešinėje jos pusėje, 0,09 m nuo smilkinio rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. Jis lūžęs į dvi dalis. Smeigtuko galvutė buvo nukreipta viršugalvio link.

Tikrinant kapo duobės dugną, radinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.