Šaukėnų moters kapo 8 planas: 1. Geležinio lazdelinio smeigtuko radimo vieta. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 8 radiniai: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 2 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 8

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,51 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D2, atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

0,59 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C2, D2, atsidengė moters griaučiai. Jų ilgis – 1,16 m, plotis ties petikauliais – 0,29 m.

Mirusioji palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV 120° kampu. Abejos mirusiosios rankos buvo sulenktos smailiu kampu, kojos ištiestos. Kojų kaulai išlikę prastai: sunykęs kairysis šlaunikaulis ir abu blauzdikauliai.

Įkapės: mirusiosios viršugalvyje, dešiniajame pakauškaulio krašte rastas geležinis lazdelinis smeigtukas.

Tikrinant kapo duobės dugną, radinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.