Šaukėnų moters kapo 41 planas: 1–2. Žalvarinių įvijų ir ylos/smeigtuko radimo vieta; 3–4. Žalvarinės juostinės apyrankės. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 41 radiniai: 1–2. Žalvarinių įvijų ir ylos/smeigtuko radimo vieta; 3–4. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 20 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 41

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pasirodė 40 cm gylyje. Jie užėmė dalį kv. 6A ir išpjovą ties juo. Duobės būta 140 cm ilgio ir 65 cm pločio. Preparuojant kapą, griaučių fragmentai buvo atidengti 55 cm gylyje. Griaučiai beveik visiškai sunykę, teišlikusi labai sutrūnijusi kaukolė ir dešiniosios rankos dilbio kaulų fragmentai. Pastarieji aptikti apyrankėse. Sprendžiant pagal kaukolės ir apyrankės padėtį, mirusioji palaidota aukštielninka, galva orientuota V kryptimi.

Įkapės: nuo 20 cm į R nuo kaukolės fragmentų rastos dvi žalvarinės juostinės ornamentuotos apyrankės, kurių viduje buvo pažaliavę dilbio kaulų fragmentai. Apyrankės padarytos iš pusapvalio skersinio pjūvio žalvarinės juostelės 0,5 cm pločio. Jų lankeliai ir galai vienodo pločio.

Abiejų apyrankių lankelių paviršius ornamentuotas. Ornamentą sudaro skersinės įkartėlės, tarp kurių yra neornamentuoto lankelio plotai. Šitoks septynių skersinių įkartėlių ir tuščių plotelių puošybos elementas kartojasi per visą apyrankės lankelį. Šis ornamentas būdingas abiem apyrankėm. Apyrankių matmenys 5,6´8 ir 5,5´7,7 cm.

Šalia kaukolės kairėje jos pusėje rastos dvi mažytės žalvarinės įvijėlės, o netoli jų geležinio smeigtuko adatėlės ar ylos fragmentas.

Nuėmus įkapes, kapo vieta buvo patikrinta, tačiau įkapių daugiau nerasta.