Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 42 planas: 1. Geležinis peilis. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 42 radiniai: 1. Geležinis peilis. Dail. J. Strašunskas.

Šaukėnų kapinynas, 20 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapas 42

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pasirodė 50 cm gylyje kv. 6–7A. Jų dydis: ilgis 145 cm, plotis – 60 cm. Preparuojant kapą, griaučių fragmentai buvo atidengti 60 cm gylyje. Teišlikusi labai aptrūnijusi kaukolė, dešiniojo dubens ir blauzdikaulio fragmentai. Sprendžiant pagal šių fragmentų padėtį kape, atrodo, kad mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva orientuota 279° ŠV kryptimi.

Įkapės: už 10 cm į PR nuo kaukolės rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jo viršūnė ir įkotės dalis atlūžusios. Įkotė nukreipta galvos link, smaigalys link kapo duobės krašto. Ašmenys žemyn link šono. Peilio ilgis 12,3 cm, geležtės plotis 2 cm į viršūnę smailėja iki 1 cm. Nuėmus įkapę, kapo vieta patikrinta, bet įkapių daugiau nerasta.