Šaukėnų vyro kapo 43 planas: 1. Geležinis kirvis; 2. Žalvarinių įvijų radimo vieta. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 43 radiniai: 1. Geležinis kirvis. Dail. J. Strašunskas.

Šaukėnų kapinynas, 20 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 43

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai neišryškėjo. Preparuojant kapą, griaučių fragmentai atsidengė 95 cm gylyje. Išlikę žastikaulių, dubens kaulų fragmentai, šlaunikauliai ir blauzdikauliai. Jie buvo atidengti kv. 6–7 C ir iš dalies kv. 8BC riboje. Kojos ištiestos. Rankų padėtis neaiški, nes jos labai sunykę. Pėdų kaulų nėra. Pagal išlikusių griaučių padėtį, mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva (nors jos ir neišlikę) turėjo būti orientuota PV kryptimi.

Įkapės: 50 cm atstumu į PV nuo dubens gulėjo geležinis įmovinis kirvis ašmenimis žemyn įstrižai, įmova aukštyn. Jo ašmenys į priekį labiau praplatinti. Jie įstriži. Jų ilgis 5,5 cm. Bendras kirvio ilgis 19,3 cm.. Mirusiojo juosmens srityje, netoli nuo dešiniojo dubens kaulo rasta žalvarinių įvijėlių (dvi).

Nuėmus įkapes, kapo vieta patikrinta, bet įkapių daugiau nerasta.