Šaukėnų vyro kapo 43 planas: 1. Geležinis kirvis; 2. Žalvarinių įvijų radimo vieta. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų kapinynas, 21 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapas 44

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pasirodė 50 cm gylyje kv. 5–6C. Preparuojant kapą, griaučiai buvo atidengti 65 cm gylyje. Jie beveik sunykę. Likusi sutrūnijusi kaukolė, kairiojo žastikaulio, šlaunikaulio ir blauzdikaulio fragmentai. Sprendžiant pagal griaučių fragmentų padėtį, mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuota 300° ŠV kryptimi.

Įkapių kape nerasta.