Šaukėnų moters kapo 45 planas: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 2–6. Žalvarinės juostinės apyrankės. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 45 radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 2. Žalvarinė stačiakampio pjūvio juostinės apyrankė; 3–6. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 21 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 45

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pasirodė 45 cm gylyje kv. 7–8C ir išpjovoje ties jais. Duobės ilgis 175 cm, plotis – 80 cm. Preparuojant kapą, griaučių fragmentai atsidengė 60 cm gylyje. Griaučiai beveik sunykę. Išlikę tik kaukolės fragmentai, šlaunikauliai ir blauzdikauliai. Pagal griaučių fragmentų išsidėstymą, atrodo, kad mirusioji palaidota į Š ištiestomis kojomis. 

Įkapės: kaklo srityje rasta žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Ji nedidelė – 10,5´11,2 cm. Ji pagaminta iš apvalaus skersinio pjūvio žalvarinės vielos. Lankelio vidurinė dalis plonesnė negu jo galai. Lankelis į galus arčiau kūgelių ornamentuotas. Ornamentas prasideda 4 eilėmis įkartėlių aplink visą lankelį. Toliau eina vytinis raštas, kuris užsibaigia vėl 4 eilėmis įkartėlių aplink lankelį. Antkaklės galai užsibaigia kūgeliais. Jų aukštis – 0,7 cm. Skersmuo pagrinde 1 cm. Kūgelių pagrinde aplinkui eina griovelis. Kiekvienas kūgelių, nuo viršūnės iki pagrindo, ištisinių linijų padalytas į 3 dalis. Kiekvieną šį elementą sudaro 2 vertikalios įrėžtos linijos (grioveliai), o tarp jų iškilimas skersinėmis įkartėlėmis.

Už 35 cm į PV nuo antkaklės, ant dešiniosios rankos dilbio kaulų rastos 5 žalvarinės juostinės ornamentuotos apyrankės. Keturių apyrankių gamyba ir ornamentika analogiška. Jos pagamintos iš pusiau apvalaus skersinio pjūvio žalvarinės juostelės, kurios plotis 0,7 cm. Šių apyrankių lankeliai ties viduriu platesni negu į galus. Apyrankių lankelių pakraščiais eina po iškilią briaunelę. Nuo jų į vidurį eina 3 grioveliai, tarp kurių 2 iškilimai skersinėmis įkartėlėmis (14:3–6). Per lankelių vidurį eina iškilios neornamentuotos briaunelės. Išilginis lankelių ornamentas užsibaigia dviem skersiniais grioveliais su iškilimu tarp jų. Toliau į galus seka tinklinis raštas. Dar arčiau galų vėl kartojasi skersiniai grioveliai (4), o tarp jų 3 skersiniai iškilimai (du iš jų skersinėmis įkartėlėmis puošti). Šių apyrankių matmenys 6,3´4,4 cm, 6,3´4,5 cm, 6´4,5 ir 6,3´4,6 cm.

Penktoji apyrankė skiriasi nuo aukščiau aptartųjų. Ji pagaminta iš stačiakampio skersinio pjūvio žalvarinės juostelės. Jos lankelis ties viduriu platesnis 0,5 cm, o į galus siaurėja iki 0,4 cm. Lankelio paviršius puoštas skersiniais grioveliais ir iškilimais. Iškilimai puošti įstrižomis įkartėlėmis. Tarp skersinių griovelių ir iškilimų kartojasi 4 neornamentuoti ploteliai. Apyrankės matmenys 6,3´4,6 cm. Sprendžiant pagal antkaklės ir apyrankių dydį, kape palaidotai 10–12 m. mergaitė.

Nuėmus įkapes, kapo vieta perkasta, tačiau daugiau įkapių nerasta.