Šaukėnų vyro kapo 46 planas: 1. Geležinis įmovinis kirvis. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 46 radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 22 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 46

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Jo kapo duobės kontūrai pasirodė 40 cm gylyje kv. 2AB ir išpjovoje ties kv. 2–3B. Jos dydis 160´65 cm. Preparuojant kapą, 65 cm gylyje, pasirodė labai sutrūnijusi kaukolė ir nedidelis kaulelis žastikaulio srityje. Pagal kaukolės padėtį, atrodo, kad mirusysis palaidotas 193° PV kryptimi.

Įkapės: už 12 cm į R nuo kaukolės, rastas geležinis įmovinis kirvis. Jis įbestas ašmenimis į žemę įstrižai link mirusiojo, o įmova nukreipta R kryptimi aukštyn į kapo išorę. Kirvis nedidelis, jo ilgis 15,6 cm. Ašmenys į vidinę pusę labiau išploti. Jų plotis 5 cm. Įmova įstriža.

Nuėmus įkapę, kapo vieta patikrinta, bet įkapių daugiau nerasta.