Šaukėnų vyro kapo 47 planas: 1. Geležinis peilis; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3. Geležinis ietigalis; 4. Žalvarinis kiaurakryžmis smeigtukas. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 47 radiniai: 1. Geležinis peilis; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3. Geležinis ietigalis; 4. Žalvarinis kiaurakryžmis smeigtukas. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 22 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 47

220 – 260 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pasirodė kv. 4–5A 45 cm gylyje. Duobės ilgis 180 cm, plotis – 75 cm. Preparuojant kapą, griaučių fragmentai aptikti 75 cm gylyje. Jie labai sutrūniję. Išlikęs tik kaukolės, dešiniojo šlaunikaulio bei abiejų blauzdikaulių fragmentai. Pėdų kaulų nėra. Sprendžiant pagal griaučių fragmentų padėtį, mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuota 315° ŠV kryptimi.

Įkapės: šalia dešiniojo smilkinio rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jo įkotė nukreipta link krūtinės, o smaigalys V kryptimi nuo kapo. Ašmenys nukreipti nuo galvos kapo duobės krašto link. Peilio ilgis 18,7 cm, įkotės ilgis 3,9 cm. Geležtės plotis 2,3 cm.

Už 3 cm nuo peilio į Rastas geležinis įmovinis kirvis įbestas ašmenimis į žemę link krūtinės (įstrižai) o įmova į viršų V kryptimi. Kirvis nedidelis. Jo ilgis 14 cm, ašmenų plotis 3,5 cm. Jie truputį labiau išploti į vidų (koto link). Įmova truputį įstriža.

Už 11 cm nuo kirvio ašmenų į PV rastas įmovinis ištęsto rombo formos plunksna, ietigalis. Jo įmova nukreipta žemyn, link mirusiojo kojų, o plunksnos smaigalys galvos kryptimi. Jo bendras ilgis 18,7 cm, įmovos ilgis – 8,5 cm. Per plunksnos vidurį eina iškili briauna.

Nuo smakro į PR už 14 cm rastas žalvarinis kiaurakryžmis smeigtukas su grandinėle. Smeigtuko galvutė rombo formos su rombo formos skyle viduje. Šoniniai rombo kampai užsibaigia suplotais apskritimais su akute centre. Šių apskritimų kraštai ornamentuoti skersinėmis įkartėlėmis. Ties adatėlės ir galvutės susijungimu – du žiedeliai. Galvutės viršutinis kampas užsibaigia tarsi šonu prilydytu neaukštu ritiniu kiauru viduriu. Jis atstojo ąselę, į kurią buvo įkabinta žalvarinė grandinėlė. Bendras smeigtuko ilgis 9,3 cm. Adatėlės ilgis 7 cm. Įkabintos grandinėlės ilgis 35 cm.

Nuėmus įkapes, kapo vieta patikrinta, tačiau įkapių daugiau nerasta.