Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 48 planas. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų kapinynas, 23 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapas 48

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobė apėmė kv. 3–4A. Ji ovalo formos, dydis 200´90 cm. Preparuojant kapą, griaučiai atsidengė 75 cm gylyje. Griaučiai išsilaikę neblogai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuota 330° ŠV kryptimi. Dešinioji ranka sulenkta per alkūnę, o dilbio kaulai gulėjo pilvo srityje. Kairioji ranka taip pat sulenkta per alkūnę, o dilbio kaulai gulėjo aukščiau dešiniosios rankos dilbio kaulų.

Kape įkapių nerasta. Jų nerasta ir tikrinant kapo vietą, nuėmus griaučius.