Šaukėnų moters kapo 50 planas: 1. Vėrinys iš gintaro karolių ir žalvarinių įvijų. Dail. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 50 radiniai: 1. Vėrinys iš gintaro karolių ir žalvarinių įvijų. Dail. Strašunskas, 1981

Šaukėnų kapinynas, 23 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 50

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės ryškesni kontūrai pasirodė 60 cm gylyje. Dalis jų nusitęsė už ploto ribų, todėl ties kv. 6–7A daryta 40 cm ilgio ir 140 cm pločio išpjova. Iškasus ją, pilnai atsidengė kapo duobės kontūrai, kurie užėmė kv. 6–7A ir išpjovą ties jai. Preparuojant kapą, griaučiai atsidengė 85 cm gylyje. Jie labai aptrūniję, sunykę, ypač kojos ir rankos. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuota 330° ŠV kryptimi. Dešinioji ranka buvo sulenkta per alkūnę, o dilbio kaulai gulėjo pilvo srityje. Kairioji ranka taip pat sulenkta per alkūnę ir dilbio kaulai gulėjo apatinėje pilvo dalyje. Atstumas tarp kelių 10 cm.

Įkapės: mirusiosios kaklo srityje, pasmakrėje, rasti 3 gintariniai karoliukai, o tarp jų 6 žalvarinės įvijėlės. Tai, matyt, kaklo vėrinys. Įvijėlės padarytos iš pusiau apvalaus skersinio pjūvio vielos. Jų ilgis skirtingas po 1 cm (2 vnt.), po 1,6–1,7 cm (2 vnt.), 2 cm (1 vnt.). Gintaro karoliukai irgi ne vienodo storio ir formos. Didysis apvalios formos 1,3´1,5 cm dydžio. Per jį pergręžta skylutė 0,6 cm skersmens. Kiti du karoliukai dvigubo nupjauto kūgio formos. Didesnis 1,2 cm skersmens, mažesnysis – 1 cm. Minėtieji karoliukai išsidėstę kape tarp įvijėlių. Tai, matyt, buvo kaklo apvara.

Nuėmus įkapes, kapo vieta buvo perkasta, tačiau daugiau radinių nerasta.