Šaukėnų moters kapo 10 planas. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų kapinynas, 3 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 10

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,47 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C2, D2, atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

0,59 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C2, D2, atsidengė moters griaučiai. Mirusioji palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į kairę pusė ir viršugalviu nukreipta į PV 210° kampu. Griaučiai išlikę pusėtinai: sunykęs kairysis dubenkaulis, šlaunikaulis bei blauzdikaulis. Dešiniosios rankos dilbio kaulai sunykę, kairioji ranka buvo sulenkta stačiu kampu, dilbio kaulai siekia dešinįjį žastikaulį. Kojos buvo ištiestos.

Įkapės: prie moters griaučių ir kapo dugne dirbinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.