Šaukėnų moters kapo 14 planas: 1–2. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 14 radiniai: 1–2. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 4 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 14

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrų neaptikta. Mirusiosios kaukolė atsidengė 65 cm gylyje. Pasirodžius kaukolei, nustatyta, kad kapo duobė išeina už kv. 5A ribų. Todėl ties kv. 5A daryta 100´100 cm dydžio išpjova. Iškasus išpjovą ir preparuojant kaukolę bei kapo vietą, 70 cm gylyje pasirodė dilbio kaulų fragmentai.

Mirusiojo griaučiai visiškai sunykę, išskyrus aptrūnijusią kaukolę ir dilbio kaulus apyrankėse.

Sprendžiant pagal kaukolės ir dilbio kaulų padėtį, mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva orientuota 270° V kryptimi.

Įkapės: už 25 cm į R nuo apatinio žandikaulio rastos dvi, viena šalia kitos, juostinės ornamentuotos apyrankės, o jose išlikę pažaliavę dilbio kaulų fragmentai.

Apyrankių lankeliai padaryti iš stačiakampio skersinio pjūvio žalvarinės juostelės. Lankelių plotis – 0,5 cm. Lankeliai į galus siaurėja iki 0,54 cm. Lankelių išorinė pusė puošta skersinėmis įkartėlėmis.

Apyrankių matmenys 5,9´5 ir 5,3´4,8 cm.

Nuėmus įkapes, kapo vieta buvo patikrinta, bet radinių daugiau nerasta.