Šaukėnų moters kapo 15 planas: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 15 radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 4 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 15

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrų nebuvo galima pastebėti. Kaukolė pasirodė 80 cm gylyje. Toliau preparuojant kapą, 85 cm gylyje, buvo atidengti visi griaučiai. Jie išsidėstę kvadratų 9–10AB riboje. Griaučiau labai apnykę. Sprendžiant pagal griaučių padėtį, mirusioji palaidota aukštielninka, ištiestomis kojomis, galva orientuota 210° PV kryptimi.

Dešinioji ranka sulenkta per alkūnę, o dilbio kaulai gulėjo juosmens srityje. Kairiosios rankos padėtis neaiški, nes teišlikęs fragmentas žastikaulio.

Įkapės: ant mirusiosios kaklo aptikta žalvarinė kūginiais galais antkaklė. Antkaklė padaryta iš skirtingo storio apskrito skersinio pjūvio vielos. Vidurinė lankelio dalis plona 0,3 cm, į galus storėja iki 0,5–0,6 cm. Prie kūgelių vėl suplonėja iki 0,4 cm. Kūgelių aukštis 1–1,1 cm. Skersmuo pagrinde – 1,4 cm. Apie pusę lankelio (ties viduriu ir nuo jo į šonus) neornamentuota. Į galus ornamentuotas. Ornamentas prasideda įkartėlėmis, einančiomis palink lankelį. Toliau, lyg vijimo būdu, eina įkartėlės ir lygus iškilimas. Šitoks ornamentas eina beveik iki galo. Toliau du kartus pasikartoja skersinių įkartėlių apie lankelį ornamentas. Antkaklės kūgelių pakraščiais (pagrinde) eina dvi eilutės įmuštų įkartėlių. Tris kartus po dvi vertikalias eilutes įkartėlių dalija kiekvieną kūgelį į 3 dalis. Antkaklės matmenys 14,4´14,8 cm.

Už 13 cm į ŠR nuo antkaklės, mirusiosios krūtinės srityje rasta geležinio lazdelinio smeigtuko galvutė. Galvutės skersmuo 2,3 cm. Ji sulenkta iš 0,4 cm storio vielos.

Nuėmus įkapes, kapo vieta buvo patikrinta, tačiau daugiau radinių nerasta.