Šaukėnų vyro kapo 16 planas: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 1. Geležinis rombo pavidalo ietigalis su iškyla per vidurį. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 16 planas: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2. Geležinis rombo pavidalo ietigalis su iškyla per vidurį. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 4 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 16

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Šio kapo duobės kontūrų taip pat nebuvo galima pastebėti, tik 80 cm gylyje kv. 10A pietiniame kampe buvo aptiktas ietigalis.

Ieškant kapo, buvo padarytos išpjovos iš kv. 10A PR ir PV pusių. Atkasus išpjovas iki 75 cm gylio tiek kv. 10A atsidengė akmenys ir kaukolė. 80 cm gylyje buvo atidengtas žastikaulis (ties kv. 10A). Iš ietigalio ir kaukolės padėties sunku nustatyti laidojimo kryptį. Ar tai kaukolė, ar ietigalis buvo pakreipti iš pirmykštės padėties, nes kituose kapuose ietigalis gulėdavo lygiagrečiai griaučiams, o čia lyg eina įstrižai. O gal taip ir palaidojo.

Įkapės: už 6 cm į ŠR nuo kaukolės rastas geležinis įmovinis ištęsto rombo formos plunksna ietigalis. Jo plunksnos viršūnė nukreipta link apatinio žandikaulio (V kryptimi), o įmova R kryptimi. Jo bendras ilgis – 11 cm, įmovos ilgis – 5,6 cm.

Į PR nuo kaukolės už 13 cm, virš nedidelių akmenų rasti fragmentai geležinio lazdelinio smeigtuko. Jo adatėlė nulūžusi, likęs jos ilgis 4,7 cm. Nuėmus įkapes, kapo vieta patikrinta, tačiau įkapių daugiau nerasta.

Preparavus visus kapus, nuėmus įkapes, visas plotas buvo perkastas, tačiau daugiau kapų bei radinių neaptikta.