Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 18 planas: 1. Žalvarinio lazdelinio smeigtuko radimo vieta. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 18 radiniai: 1. Žalvarinis lazdelinis smeigtukas. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 5 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapas 18

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrų nepastebėta. 40 cm gylyje kv. 7–8C pastebėta akmenų, kurie išsidėstę ŠR–PV kryptimi. Jų dydis įvairus – 10´19, 13´20, 10´22, 16´27 cm.

Griaučiai visiškai sunykę. Keletas kauliukų, atrodo, kad kojos kaulų, rasta kv. 7C pietrytiniame pakraštyje.

Įkapės: beveik 7–8C riboje rastas žalvarinis lazdelinis smeigtukas. Jo adatėlė apvalaus skersinio pjūvio. Prieš sulenkiant galvutę, apvali žalvarinė viela buvo suplota. Todėl smeigtuko galvutės skersinis pjūvis rombo formos. Bendras smeigtuko ilgis 9,3 cm. Adatėlės – 7,2 cm. Nuėmus smeigtuką, kapo vieta perkasta, bet įkapių daugiau nerasta.