Šaukėnų vyro kapo 19 planas: 1. Perpetės išklotinė; 2. Geležinis ietigalis; 3. Geležinis kirvis; 4. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 5. Žalvarinė perpetės sagtis; 6. Perpetės diržo puošmenos – žalvarinės kūgio pavidalo kniedės; 7. Žalvarinis perpetės diržo pakabutis; 8. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 9. Geležinis peilis. Dail. A. Remeikis, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 19 radinių – peilio ir kirvio modeliavimas: 1. Tikėtinas peilio ašmenų pavidalas ir peilio ilgis; 2. Tikėtinas kirvio ašmenų pavidalas; 3. Tikėtinas kirvio koto ilgis. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 19 radiniai: 1. Geležinis ietigalis su iškyla per vidurį; 2. Geležinis kovos peilis; 3. Geležinis įmovinis kirvis; 4. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 5. Žalvarinė perpetės diržo sagtis; 6. Žalvarinis perpetės diržo pakabutis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. V. Abramausko nuotraukos, 2019.

Šaukėnų vyro kapas 19 in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1981.

Šaukėnų vyro kapo 19 radiniai: 1. Geležinis ietigalis su iškyla per vidurį; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 4. Žalvarinis diržo sagties apkalas; 5. Žalvariniai diržo papuošalai – kūgio pavidalo kniedės; 6. Žalvarinis perpetės diržo pakabutis; 7. Geležinis kovos peilis; 8–9. Geležiniai lazdeliniai smeigtukai. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 7 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 19

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,53 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C10, atsidengė mirusiojo griaučių blauzdikaulių galūnės. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Atidengta griaučių dalis parodė, jog likęs kapas tęsiasi sienos link. Todėl perkasa 7 buvo pratęsta kv. C10 2 metrus.

0,63 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C10, D10, atsidengė gerai išlikę vyro griaučiau. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠV 310° kampu. Dešinioji ranka buvo sulenkta labai smailiu kampu, dilbio kaulai siekia apatinį žandikaulį. Kairioji ranka buvusi sulenkta taip pat smailiu kampu, o dilbio kaulai rasti krūtinės srityje. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 0,10 m.

Dešinėje mirusiojo pusėje, viršūne liesdamas dešinįjį alkūnkaulį, o apačia beveik liesdamas dešinįjį dubenkaulį, rastas akmuo (jis netaisyklingos formos, atrodo, vienu nusklembtu šonu, 0,29´0,18´0,15 m dydžio).

Įkapės: kaklo srityje rasta žalvarinė antkaklė kūginiais galais. Juosmens srityje, įstrižai kapo ašiai, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. Dešinėje galvos pusėje, liesdamas kaktą, išilgai kapo ašies plunksna viršugalvio link, rastas geležinis ietigalis. Prie pat jo, įstrižai kapo ašiai, padėtas geležinis įmovinis kirvis. Dešiniojo dubens srityje, ant akmens, rastas geležinis peilis tiesia nugarėle. Nuo šio akmens viršugalvio link, išilgai kapo ašiai, rastas padėtas diržas, kurio išliko žalvarinės kūgelių pavidalo kniedės, ažūrinis pakabutis ir diržo sagtis. Atrodo, kad diržo būta odinio, nes preparuojamame plote ištisai buvo susiduriama su odos likučiais.

Tikrinant kapo duobės dugną, radinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta.