Šaukėnų vyro kapo 20 planas: 1. Geležinio peilio radimo vieta; 2. Žalvarinis įvijinis žiedas. Dail. A. Remeikis, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 20 radiniai: 1. Geležinio peilio likučiai; 2. Žalvarinis įvijinis žiedas. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 7 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 20

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,37 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C6, atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

0,51 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B6, C6, B5, atsidengė blogai išlikę vyro griaučiai. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV 240° kampu. Dešinioji ranka sulenkta buku kampu ir dilbio kaulai padėti ant kairiojo dubenkaulio. Kairiosios rankos padėties nustatyti nepavyko: sunykę dilbio kaulai. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių -–0,13 m.

Įkapės: dešiniojo pakauškaulio srityje rastas geležinis peiliukas. Ant dešiniosios rankos buvo žalvarinis žiedas.

Tikrinant kapo dugną, dirbinių ar organinės medžiagos nerasta.