Šaukėnų vyro kapo 21 planas: 1. Geležinis ietigalio radimo vieta; 2. Geležinio peilio radimo vieta; 3. Geležinio įmovinio kirvio radimo vieta. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 21 radiniai: 1. Geležinis rombo pavidalo ietigalis su iškyla per vidurį; 2. Geležinis peilis; 3. Geležinis įmovinis kirvis. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 9 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 21

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai pasirodė 35 cm gylyje kv. 6–7B. Duobė stačiakampio nupjautais kampais formos. Jos ilgis 200 cm, plotis 80 cm.

Preparuojant kapą, 40 cm gylyje, pasirodė griaučių fragmentai, nes griaučiai labai sunykę. Likę tik šlaunikauliai ir blauzdikaulis.

Sprendžiant iš griaučių fragmentų padėties, mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuota 255° PV kryptimi. Rankų padėtis neaiški.

Įkapės: maždaug ten, kur turėjo būti mirusiojo galva, rastas geležinis įmovinis kirvis ašmenimis žemyn ŠV kryptimi, įmova PR kryptimi. Kirvio bendras ilgis 19 cm, ašmenų plotis 5,5 cm. Jie nežymiai išploti į abu šonus. Virš įmovinio kirvio rastas įmovinis ištęsto rombo formos plunksna geležinis ietigalis. Jo plunksna nukreipta PV kryptimi, o įmova – ŠR. Ietigalis stambokas, jo ilgis 21,4 cm, įmovos ilgis – 8,5 cm. Per plunksnos vidurį eina iškili, ryški briauna.

Nuimant ietigalį, po juo rastas geležinis įtveriamasis tiesia nugarėle peilis. Jo dalis smaigalio nulūžę. Peilio ilgis 14,2 cm. Geležtės plotis ties įkote 2,2 cm. Peilis gulėjo smaigaliu ŠR, įkote PV.

Nuėmus įkapes, kapo vieta buvo perkasta, bet radinių daugiau nerasta.