Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 22 planas: 1–2. Žalvarinių juostinių apyrankių radimo vieta. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapo 22 radiniai: 1–2. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 9 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Nenustatytos lyties suaugusio žmogaus kapas 22

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrų nebuvo. 35 cm gylyje kv. 6C PV kampe pasirodė dvi apyrankės. Norint atidengti kapą, teko ties kv. 6–7C daryti išpjovą. Iškasus išpjovą iki 35 cm gylio, pilnai atsidengė apyrankės ir jose išlikę dilbio kaulai. Kitų jokių griaučių neišlikę.

Įkapės: kv. 6C vakariniame kampe bei riboje su išpjova, rastos dvi žalvarinės apyrankės ir jose išlikusių dilbio kaulų.

Apyrankės pagamintos iš žemo trikampio skersinio pjūvio žalvarinės juostelės. Apyrankių lankeliai ornamentuoti. Puošybos elementai ir jų išsidėstymas abejose apyrankėse vienodas. Vieną iš jų apibūdinsime. Per apyrankės lankelio vidurį eina iškili neornamentuota briauna. Nuo jos į abu pakraščius eina 4 išilginiai grioveliai ir 4 išilginiai iškilimai. Pastarieji įstrižomis kartelėmis ir atrodo lyg būtų suvyta. Jos galai užsibaigia skersiniais 3–4 grioveliais ir iškiliomis briaunelėmis, puoštomis skersinėmis įkartėlėmis. Tarp pasikartojančių griovelių apyrankės galuose ir ties išilginio ornamento pradžia yra X pavidalo puošybos elementas. X ploteliai vertikalia kryptimi puošti akutėmis, o horizontalia kryptimi jie nepuošti. apyrankių matmenys 5,4´6,3 ir 5,3´6,2 cm.

Nuėmus apyrankes, kapo vieta perkasta, bet daugiau įkapių nerasta.