Šaukėnų moters kapo 23 planas: 1–2. Žalvarinių nuokamienių smeigtukų radimo vieta; 3–4. Žalvarinių juostinių apyrankių radimo vieta. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 23 radiniai: 1–2. Žalvariniai nuokamieniai smeigtukai; 3–4. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 9 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 23

300 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrai neišsiskyrė. 40 cm gylyje, kv. 1A vakariniame kampe, bei riboje su kv. 1B pasirodė 2 apyrankės. Preparuojant giliau, maždaug 45 cm gylyje pasirodė 2 žalvariniai smeigtukai. Griaučiai visiškai sunykę. Likę dilbio fragmentai apyrankėse.

Įkapės: kv. 1AB riboje rastos 2 žalvarinės juostinė ornamentuotos apyrankės. Forma ir ornamentika abi panašios. Jos padarytos iš pusiau apvalaus skersinio pjūvio žalvario juostelių.Jų plotis 0,5 cm, į vidurį apie 0,6 cm. Jų paviršius puoštas skersiniais grioveliais bei iškilimais. Apyrankių matmenys 5,4´6,3 ir 5,3´6,2 cm (27:3, 4).

Už 4 cm į ŠR nuo apyrankių rasti 2 žalvariniai apvalaina galvute (nuokamieniai) smeigtukai. Jie savo forma bei ornamentika visiškai panašūs. Viršutinės galvučių dalys puoštos skersiniais grioveliais (šešiais) ir iškilimais (irgi šešiais). Apatinėje galvutės dalyje pastebimas praplatėjimas, kuriame pragręžta skylutė grandelei. Žemiau skylutės, ties sandūra su adatėle eina 3 skersiniai grioveliai ir du skersiniai iškilimai. Galvučių aukštis 1,5–1,6 cm, smeigtukų ilgis 9,9 cm ir 10,2 cm.

Nuėmus įkapes, kapo vieta perkasta, bet dirbinių nerasta.