Vėluikių 1 vyro kapo planas: 1. Ietigalis; 2. Kovos peilis; 3. Gintarinis karolis; 4. Žalvarinė lankinė žieduotoji segė; 5. Perpetės geležinė sagtis; 6–7. Žalvariniai įvijiniai žiedai; 8–9. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. A. Remeikis, 2006.

Vėluikių 1 vyro kapo planas: 1. Ietigalis; 2. Kovos peilis; 3. Gintarinis karolis; 4. Žalvarinė lankinė žieduotoji segė; 5. Perpetės geležinė sagtis; 6–7. Žalvariniai įvijiniai žiedai; 8–9. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. A. Remeikis, 2006.

Vėluikių 2 vyro kapo piešinys. Dail. A. Remeikis, 2006.

Vėluikių 1 vyro kapo tyrinėjimų vaizdai – 29-nių nuotraukų serija. E. Jovaišos nuotraukos, 2006.

Vėluikių 2 vyro kapas. E. Jovaišos nuotrauka, 2006.

Vėluikių 1 vyro kapo radiniai – 19-kos nuotraukų serija. V. Abramausko nuotraukos, 2006.

Vėluikių plokštinis kapinynas, Tauragės rajonas, 2006 metai,

vyro kapas 1

350–450 metai po Kristaus

A22 kvadrate, 20 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, P ploto atbrailoje (prie pat Ančios skardžio), atsidengė geležinio ietigalio smaigalys, atgręžtas į Š pusę. 46 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė vyro kapo viršutinioji dalis. Nuo dubens kaulų griaučiai, plaunant Ančiai, nuslinko į upę. Iškęs kapo duobės kontūras buvo 1,04 pločio ir 0,73 m ilgio. Į kapo duobės galas buvo užapvalintas. Kapo duobės dugnas pasiektas 58 cm gylyje nuo žemės paviršiaus.

Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva kiek nusvirusi į dešinę pusę. Kairioji ranka kiek „atmesta“ į šalį ir sulenktas 45 laipsnių kampu. Plaštaka siekė dešiniosios rankos dilbio kaulus. Dešinioji ranka taip stipriai sulenkta, kad dilbio kaulai buvo mažne lygiagretūs žastikauliui (žr. 1 kapo planą). Mirusysis galva nukreiptas į ŠV 350 laipsnių kryptimi.

Doc. dr. Rimantas Jankauskas nustatė, kad 1-me kape palaidotas 18 –20 metų vyras, bet, neturint dubens kaulų, palieka abejonę. Tačiau kape rastosios įkapės nekelia abejonių, kad tai vyro kapas. Detalesni analizės rezultatai yra R. Jankausko pasirašytame „Vėluikių kapinyno (Tauragės raj.) 2006 m. tyrimų antropologinės medžiagos analizės rezultatuose“ (žr. prieduose).

Įkapės

Po apatiniu žandikauliu, kairėje mirusiojo pusėje, kojele ant stuburo slankstelio (į V) ir lankeliu į kapo išorę (į R), rasta žalvarinė lankinė žieduotoji segė. Prie jos antrosios pusės buvo prilipę organinės medžiagos liekanų. Jos cheminiai tyrimai (tyrėja V. Lukšėnienė) parodė, kad du audinio fragmentai buvo vilnoniai (žr. cheminių tyrimų protokolą).

Ant kairiosios mirusiojo rankos buvo rasta žalvarinė juostinė apyrankė, o pirštakaulių srityje – žalvarinis įvijinis žiedas. Antra žalvarinė juostinė apyrankė rasta ant dešiniosios rankos, o pirštakaulių srityje – antras žalvarinis įvijinis žiedas.

Kairėje galvos pusėje buvo rasti ginklai. 9 cm nuo kaukolės, išilgai kapo ašiai, smaigaliu į kapo išorę (į Š), buvo rastas geležinis lauro lapo pavidalo ietigalis. Po ietigaliu buvo padėtas kovos peilis. Jo smaigalys buvo nukreiptas kojūgalio link, o ašmenys įsmeigti į kapo dugną. Su peiliu, greičiausiai, yra susijusi geležinė sagtis, kuri buvo rasta dešinėje kapo pusėje, ties dešiniuoju žastikauliu. Tai, greičiausiai, perpetės diržo sagtis.

Kapo duobės dugnas atsidengė 58 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Nuimant griaučius ir radinius, apatinio žandikaulio srityje buvo rastas gintarinis karolis. Daugiau kokių nors dirbinių ar organinės medžiagos liekanų nerasta