Vėluikių 2 moters kapo planas: 1. Geležinė yla; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Žalvarinis įvijinis žiedas. Dail. A. Remeikis, 2006.

Vėluikių 2 moters kapas in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 2006.

Vėluikių 2 moters kapo piešinys. Dail. A. Remeikis, 2006.

Vėluikių 1 vyro kapo tyrinėjimų vaizdai – 29-nių nuotraukų serija. E. Jovaišos nuotraukos, 2006.

Vėluikių 2 moters kapas in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 2006.

Vėluikių plokštinis kapinynas, Tauragės rajonas, 2006 metai,

moters kapas 2

350–450 metai po Kristaus

Kvadratuose A 22,23,24, B 22,23, C 22,23, 40 cm gylyje nuo žemės paviršiaus išsiskyrė kapo duobės kontūras. Kapo duobėje angliukų ar organinės medžiagos liekanų nerasta. Jos ilgis buvo 2,10 m, plotis – 0,85 m. Kapo duobės galai užapvalinti. Tame pat gylyje ėmė dengtis ir kapo konstrukcijai priklausanti 6 akmenų grupė. Dešinėje mirusiosios liemens pusėje į vieną eilę nuo viršugalvio kojūgalio link buvo sudėti 5 akmenys, o kairėje kapo pusėje, ties galvūgaliu, buvo padėtas vienas stambus akmuo: ilgis – 18, plotis – 15, aukštis – 8 cm (žr. 2 kapo planą). Dešiniosios pusės akmenų dydžiai (skaičiuojama nuo galvos kojų link): 1) ilgis – 15, plotis – 11, aukštis – 11 cm; 2) 5,5x5x3 cm; 3) 16x20x9 cm; 4) 15x20x6 cm; 5) 11x11x6 cm.

42 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė kaukolės viršugalvis, o 62 cm gylyje nuo žemės paviršiaus pilnai atsidengė moters kapas. Mirusioji buvo palaidota aukštielninka, galva kiek nusvirusi į kairę pusę, o kojos ištiestos. Dešinioji ranka buvo „atmesta“ į šalį, sulenkta buku kampu, o plaštakos kaulai turėjo būti padėti ant skreito (dilbio kaulai ir pirštakauliai neišliko). Kairioji ranka buvo sulenkta 45 laipsnių kampu ir padėta ant krūtinės. Mirusiosios galva nukreipta į PV 138 laipsnių kampu.

Doc. dr. Rimantas Jankauskas nustatė, kad 2-me kape palaidota 25 – 30 metų moteris. Detalesni analizės rezultatai yra R. Jankausko pasirašytame „Vėluikių kapinyno (Tauragės raj.) 2006 m. tyrimų antropologinės medžiagos analizės rezultatuose“.

Įkapės

Ant kairiosios rankos žastikaulio galvutės, smaigaliu į kojūgalį, rasta geležinė yla. Dešiniojo dubens kaulo vidinėje pusėje, galvute į kapo išorę, buvo rastas geležinis lazdelinis smeigtukas (juo, greičiausiai, buvo susegta laidojimo marška). Ant dešiniojo dubens kaulo rastas žalvarinis įvijinis žiedas.

79 cm gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei degėsių, nei organinės medžiagos liekanų kapo duobėje nerasta.